Paris, I hate you

Ett utforskande projekt om fransk affischkonst på göteborgska. Varje affisch är utformad efter en karta från olika routes, en grid över hur jag rör mig i Göteborg. Dessa transformerades via en uråldrig fransk kartbok över Paris och bestämde vilken stil varje stadsdel fick. Gridkartorna presenterades i en publikation tillsammans med affischsamlingen.

Leave a Reply